Executive Coaching

  • Hur utvecklas du som ledare?
  • Hur skapar du tid för egen reflektion?
  • Har du ett oberoende bollplank?

Vår coaching leder ofta till:

  • Ökat fokus och tydlighet i målsättningar
  • Perspektiv och reflektion
  • Förmåga att utveckla medarbetare och team
  • Kraft att genomföra förändringar

Vi följer forskningen och har ett stort antal verktyg för ledarskap som lyfts fram efter behov från vår kunskapsbank, såsom processer för affärsplanering, förändring, beslutsfattande och kommunikation. Coachen fungerar som bollplank i såväl strategiska och operativa som i ledarskapsfrågor.

Programmet genomförs med månadsvisa möten under ett års tid. Vi har en beprövad och strukturerad modell där vi arbetar med långsiktig målbild och dina specifika frågor. Vi rapporterar efter varje möte och reflekterar tillsammans kring utfallet av dina mål. Vår erfarenhet är att ledare härigenom får bättre fokus och genomslagskraft. Det ger medvetenhet, ökad energi och resultat.