Change Management

  • Hur säkerställer vi genomförandet av en större förändring?
  • Vilket stöd får ledarna att genomföra förändringen?
  • Hur ger ni ledarna kraft och verktyg att nå målen?

Våra program omfattar ofta chefer på alla nivåer och utgår alltid från högsta ledningens målsättningar. Viktiga ingredienser i programmen är:

  • Den personliga dimensionen i förändring
  • Ledning och styrning
  • Kultur, värderingar och ledarprofiler
  • Kommunikation och coachande förhållningssätt

Vårt stöd anpassas efter företagets mål, ramar och storlek. Vi arbetar från strategisk ledningsnivå och ut i organisationen via ledningsgrupper och ledarnätverk. Det är ofta intensivt arbete under minst ett års tid. Väl genomarbetade förändringsprocesser där människorna i organisationen är med från början blir snabbare och bättre genomförda.