Ledarnätverk

  • Hur säkerställer ni att ledarna genomför beslut?
  • Hur ser ni till att de får inspiration och verktyg att driva förändring?
  • Har du som ledare bra bollplank med liknande utmaningar?

Ledarnätverk bildar vi för att det är ett effektivt sätt att stötta ledare och skapa erfarenhetsutbyte i förändring och utveckling. Det kan vara program med ledare från olika företag och organisationer, eller interna skräddarsydda nätverk.

Programmet kan innefatta:

  • Coachande ledarskap
  • Beslutsfattande och kommunikation
  • Change Management
  • Konflikthantering

Nätverken organiseras olika beroende på betingelserna i företaget. Vi bidrar med inspirationspass och processledning. Vår erfarenhet visar att små nätverk med inspirationspass och erfarenhetsutbyte skapar en starkt utvecklande miljö.