Metodik

Vi har sedan år 2000 coachat ledare, ledningsgrupper och styrelser. Det har bidragit till snabbare resultat i våra kunders verksamheter. Vi har erfarenhet och metoder som skapar genomslagskraft.

Vår metod är beprövad och gedigen

Utgångspunkten i allt vårt arbete är våra kunders visioner och mål. Det gäller oavsett om vi arbetar med en ledningsgrupp, en styrelse, en individuell ledare eller i större förändringsprocesser. Vi har under snart två decennium stöttat företag och organisationer i processer som handlat om allt från verksamhetsutveckling och transformationsprocesser till innovationsarbete eller sammanslagning av verksamheter och företag.

Kraven är stora på att ledare och organisationer ökar effektivitet och konkurrenskraft. Vi kan stötta våra kunder genom våra metoder, verktyg och våra coacher som har lång egen ledarerfarenhet från näringslivet.

Vår erfarenhet

Vi har alla genom minst 10 års strategisk ledarerfarenhet, akademisk bakgrund och beteendevetenskaplig kompetens möjlighet att coacha kunder i alla typer av frågor som stöttar affär och ledarskap.

Vår roll

Vår roll är att med ett coachande förhållningssätt utmana och inspirera. Vi bidrar genom erfarenhet, nya perspektiv och mindset.

Våra metoder

Vårt arbete handlar om att skapa insikt hos människor och organisationer. För detta har vi metoder och förhållningssätt som våra kunder upplever skapar genomslagskraft. I fokus finns alltid företagens egna mål och visioner.

Coaching handlar om att öka medvetenheten, ansvarskänslan och självtilliten hos ledare och organisationer. Vi coachar mot framtiden.

Genomslagskraften blir större när ledare får tid att reflektera över viktiga frågor. Våra kunder beskriver att det ger ökad tydlighet, personligt engagemang, energi och snabbare resultat.

Vår Kunskapsbank innehåller forskning, metoder och verktyg som vi använder utifrån behov som uppstår.