Om Ekman & Partners

Företag lyckas när målen är tydliga och människor är med. Därför jobbar vi med affärsutvecklande coaching.
Vi har sedan millennieskiftet arbetat med ledare och företag för att skapa resultat.
Vi har en beprövad och gedigen metod.
Vi förstår affärer och vad som krävs av en organisation för att nå resultat.
Vi är managementkonsulter med coaching som arbetssätt. Vi är “trusted Partners” i stora organisationer och företag inom affärs- och ledarutveckling. Våra erbjudanden är behovsanpassade till näringslivets högsta nivå. Vår attraktiva och stimulerande miljö bidrar till reflektion och resultat.

Vår historia

Ekman & Partners startade vid sekelskiftet i syfte att möta ledares behov av ett opartiskt bollplank. Grundare och VD är Karin Ekman. Idag har verksamheten vuxit och består av ett tiotal coacher i Stockholm. Sedan flera år har vi också representation i Göteborg och Köpenhamn.

Arbetet med individuell executive coaching utvecklades snabbt och idag är coaching och processledning av ledningsgrupper, styrelser och strukturering och genomföranden i stora förändringsprocesser en betydande del av vår verksamhet.

Våra kunder

Vi arbetar i huvudsak med företag ur det privata näringslivet. Alltifrån börsnoterade bolag till mindre konsultfirmor. Bland våra kunder finns de flesta branscher från industri, IT och telecom till media och life science. Vi genomför Executive coaching med ledare och med ledningsgrupper, styrelser och dess medlemmar. Under senare år har vi även vunnit ett stort antal upphandlingar i offentlig sektor med flera spännande uppdrag på högsta ledningsnivå och i stora förändringsprocesser.
Vill ni ha mer specifika referenser från olika typer av uppdrag hos olika typer av kunder så lämnar vi det gärna på förfrågan.

Våra coacher

Vi har alla lång egen affärserfarenhet från näringsliv och organisationer, som bidrar till att bredda och fördjupa perspektiv. För att kunna möta våra klienter där de befinner sig; mitt i affärsverksamheten, har våra coacher minst tio års egen ledarerfarenhet. Flera av oss har drivit upp företag inom industri, media och IT. Andra har varit chefer i större svenska företag. Alla coacher har utbildning och lång erfarenhet av coaching och processledning. Kombinationen av olika kompetenser, utbildning, erfarenheter och profiler är förutsättningen för att matcha ledarna hos våra kunder och fungera som katalysatorer i förändringsprocesser. Vi har akademiska examina i företagsekonomi, beteendevetenskap, teknik eller psykologi och är väl förtrogna med olika metoder och modeller för affärsutveckling och har själva praktiserat detta i våra tidigare verksamheter.